28 kwietnia – 5 maja 2019

II Niedziela Wielkanocna Miłosierdzia Bożego – 28 kwietnia 2019

GODZINA

INTENCJE

800

1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Góreckiej dla rodziny Konek.

2. Za ++ Zytę, rodziców i rodzeństwo.

3. W intencji pielgrzymów z Jawora.

1000

1. Za parafian.

2. Z podziękowaniem Matce Bożej Góreckiej i z prośbą o dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo dla Barbary i Dariusza w 30 rocznicę ślubu.

3. Za + Reginę Rybarczyk (greg.)

4. W intencji występujących i pomagających w Misterium Męki Pańskiej.

1200

1. Za ++ Tadeusza Adamczewskiego w 39 rocznicę śmierci oraz jego żonę Stanisławę i syna Leszka.

2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Góreckiej dla Józefa i Ludwiki w 60 rocznicę ślubu oraz 85 rocznicę urodzin Ludwiki.

1500

1. W intencji ofiarodawców wspierających wszystkie dzieła w Sanktuarium Góreckim.

2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla rodzin Ślęzaków, Mrotek, Olszewskich, Pilarskich oraz o łaskę nieba dla zmarłych z tych rodzin.

1830

1. O potrzebne łaski ze źródła Bożego Miłosierdzia dla całej rodziny.

2. Za ++ Teresę Pasternacką w rocznicę śmierci oraz Piotra, Jana i Alicję.

 

Poniedziałek – 29 kwietnia 2019

GODZINA

INTENCJE

800

1. W intencji rodziny Beaty Szydłowskiej o Boże błogosławieństwo dla Beaty, Kamila, Olgi, Karola i Marty, aby Boża miłość uzdrowiła życie naszej rodzinnej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy.

2. Za wstawiennictwem Matki Najświętszej i św. Józefa o łaskę znalezienia dobrego męża oraz dar potomstwa dla Katarzyny.

3. O łaskę nawrócenia, uzdrowienia i uwolnienia od skutków działań zła na życie zawodowe Łukasza.

4. Za wstawiennictwem Matki Najświętszej i św. Józefa o uwolnienie od skutków działania zła w rodzinie Barbary i Józefa.

1830

1. O nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, za powołanych oraz w pewnej intencji.

2. Za + Reginę Rybarczyk (greg.)

3. Za + Dariusza Grabowskiego.

4. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny Ewy i Grzegorza Paryła oraz dla synów o zdanie matury.

 

Wtorek – 30 kwietnia 2019

GODZINA

INTENCJE

700

1. W intencji rodziny Beaty Szydłowskiej o Boże błogosławieństwo dla Beaty, Kamila, Olgi, Karola i Marty, aby Boża miłość uzdrowiła życie naszej rodzinnej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy.

2. Za wstawiennictwem Matki Najświętszej i św. Józefa o łaskę znalezienia dobrego męża oraz dar potomstwa dla Katarzyny.

3. O łaskę nawrócenia, uzdrowienia i uwolnienia od skutków działań zła na życie zawodowe Łukasza.

4. Za ++ Jana i Wandę Grabowskich oraz syna.

1830

1. Z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo w rodzinie i gospodarstwie dla Marioli i Ryszarda z okazji 25 rocznicy ślubu.

2. Za + Reginę Rybarczyk (greg.)

3. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Góreckiej i potrzebne łaski dla Konrada z okazji 18 urodzin.

4. W podziękowaniu za otrzymane łaski i opiekę Matki Bożej Góreckiej dla Doroty i Patryka z okazji 3 rocznicy ślubu.

 

Środa – 1 maj 2019

GODZINA

INTENCJE

700

1. W intencji rodziny Beaty Szydłowskiej o Boże błogosławieństwo dla Beaty, Kamila, Olgi, Karola i Marty, aby Boże Miłość uzdrowiła życie naszej rodzinnej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy.

2. Za wstawiennictwem Matki Najświętszej i św. Józefa o łaskę znalezienia dobrego męża oraz dar potomstwa dla Katarzyny.

1100

1. Za + Reginę Rybarczyk (greg.)

2. O potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla brata Salezjanina Tomasza oraz z okazji inauguracji sezonu rowerowego za wszystkich pielgrzymów rowerowych o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla uczestników 10 jubileuszowej pielgrzymki do Częstochowy.

1830

1. W intencji próśb i podziękowań przedstawionych w nowennie.

2. Za + Stanisława Kugacza (greg.)

3. Za ++ Józefa w rocznicę śmierci, żonę Antoninę i rodzeństwo.

4. Za + Eugenię Brzezińską (greg.)

 

I Czwartek – 2 maj 2019

GODZINA

INTENCJE

700

1. Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Bożej z okazji 50 rocznicy ślubu Romualdy i Felicjana Żydak z Dźwierszna Małego.

2. W intencji rodziny Beaty Szydłowskiej o Boże błogosławieństwo dla Beaty, Kamila, Olgi, Karola i Marty, aby Boże Miłość uzdrowiła życie naszej rodzinnej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy.

3. Za wstawiennictwem Matki Najświętszej i św. Józefa o łaskę znalezienia dobrego męża oraz dar potomstwa dla Katarzyny.

1100

Za ++ Zygmunta Badurę w dniu imienin, rodziców z obojga stron oraz rodzeństwo.

1830

1. O nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, za powołanych oraz w pewnej intencji.

2. Za + Stanisława Kugacza (greg.)

3. Za + Eugenię Brzezińską (greg.)

4. Za ++ rodziców Monikę i Franciszka Krużyckich oraz siostrę Felicję i jej męża Kazimierza.

 

I Piątek – 3 maj 2019 (Urocz. N. M. P. Królowej Polski)

GODZINA

INTENCJE

800

1. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

2. Za + Eugenię Brzezińską (greg.)

3. Za + Mirosława Kuleszę.

1000

1. Za parafian.

2. W intencji Ojczyzny aby była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii.

1200

1. Za + Zygmunta Tomasz w 20 rocznicę śmierci.

2. Za ++ Helenę Ciechelską, jej męża Jana oraz ++ z rodziny Szymańskich, Ranoszów i Franciszka Kowalskiego.

3. Z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Góreckiej i dary Ducha Świętego dla Teresy i Wojciecha w 35 rocznicę ślubu oraz Aleksandry i Radosława w 4 rocznicę ślubu.

1500

1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej Góreckiej dla Haliny i Stanisława Małaczek w 50 rocznicę ślubu.

2. Za + Stanisława Kugacza (greg.)

1630

Ślub: Maja Śliwińska i Paweł Wełnic.

1830

1. Za ++ polecanych w wypominkach.

2. Za ++ Monikę, Stanisława Grzegorza Ćwikłów, Zofie i Jana Dróbkiewiczów, Henryka Matykę, Marię Brodzińską oraz ks. Proboszcza Alfonsa Nowaczyka.

 

I Sobota – 4 maj 2019

GODZINA

INTENCJE

700

1. Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.

2. Za Ojczyznę aby była wierna Bogu, Ewangelii, Krzyżowi i Ślubom Jasnogórskim.

3. W intencji rodziny Beaty Szydłowskiej o Boże błogosławieństwo dla Beaty, Kamila, Olgi, Karola i Marty, aby Boże Miłość uzdrowiła życie naszej rodzinnej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy.

1100

Za + Teresę Smolarz.

1700

Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Góreckiej dla Władysława z okazji 60 rocznicy urodzin oraz potrzebne łaski dla całej rodziny

1830

1. Za + Stanisława Kugacza (greg.)

2. Za + Eugenię Brzezińską (greg.)

3. Za ++ Brunona i Mariannę Kirschenstein oraz ++ z rodzin Smoleńskich i Gajdzińskich.

 

III Niedziela Wielkanocna – 5 maj 2019

GODZINA

INTENCJE

800

1. Za ++ Mariannę Konek w rocznicę śmierci, Zofię Piszczek w rocznicę śmierci oraz ++ Stefana, Bronisława, Czesława i Konrada oraz ++ z rodziny.

2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Góreckiej na dalsze lata z okazji 79 rocznicy urodzin oraz o zdrowie i potrzebne łaski w rodzinach Korpal, Kotarak i Bureta.

1000

1. Za parafian.

2. Z podziękowaniem za łaskę zdrowia i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Góreckiej dla Piotra w 1 rocznicę urodzin oraz jego taty Pawła w 30 rocznice urodzin.

1200

1. Za ++ rodziców Annę i Michała Pasterniak i ich dzieci.

2. Za ++ z rodziny Wollschlȁger, Mariannę, Gerarda, Marię i Józefa.

1500

1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej Góreckiej dla Sławomira w 50 rocznicę urodzin.

2. Za + Stanisława Kugacza (greg.)

1830

1. Za ++ Barbarę i Andrzeja Kuczmów i syna Michała.

2. Za + Eugenię Brzezińską (greg.)