21 – 28 kwietnia 2019

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 21 kwietnia 2019

GODZINA

INTENCJE

600

1. Za parafian.

2. Za ++ Marka Jaworskiego i Wacława Kozłowskiego (int. od kolegów z orkiestry)

3. Za + Reginę Rybarczyk (greg.)

4. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej Góreckiej dla Antoniego i Marii w rocznicę ślubu.

1000

1. Za ++ Szczepana Ziarnek w 17 rocznicę śmierci oraz żonę Łucję.

2. Za ++ męża Edmunda, rodziców Nepomucenę i Antoniego oraz ++ z rodzin Piszczek, Trępała, Mirr i Fąs.

3. Za + Romana w dniu urodzin.

1200

1. Za ++ Helenę, Jana Teusz, Katarzynę, Wawrzyńca Dzieniak oraz ++ rodzeństwo i krewnych.

2. Za + Teresę Smolarz z okazji urodzin.

1500

1. O Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski dla rodzin Mrotek, Olszewskich, Pilarskich oraz o łaskę nieba dla ++ z tych rodzin.

2. Za + Mariana Korpal i ++ z rodzin Korpalów i Murachów.

1830

Za + Mirosława Kuleszę.

 

Poniedziałek Wielkanocny – 22 kwietnia 2019

GODZINA

INTENCJE

800

1. Do Matki Bożej Góreckiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze dla Anny i Stefana z okazji 15 rocznicy ślubu oraz dla Krystyny i Ignacego w 49 rocznicę ślubu.

2. Za ++ Władysławę i Józefa Kobierowskich.

1000

1. Za ++ Władysława, Tadeusza i Bożenę Szwedziak.

2. Za + Tadeusza Plewa w dniu urodzin i ++ rodziców z obojga stron.

3. Za ++ Eugenię, Martę i Stanisława Brzezińskich, Marię i Stanisława Badurów oraz ++ z obojga stron.

1200

1. Za ++ syna Andrzeja i męża Szczepana Bociek w 8 rocznicę śmierci.

2. Za + Reginę Rybarczyk (greg.)

1500

1. Z podziękowaniem Matce Bożej Góreckiej za otrzymane łaski dla Wiesławy w 70 rocznicę urodzin oraz dla Magdaleny w 40 rocznicę urodzin z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą do Matki Bożej Góreckiej o dar potomstwa i Boże błogosławieństwo dla przyjaciół i znajomych.

1830

1. Za ++ Wandę i Konrada Konek oraz ++ z rodziny.

2. O łaskę uzdrowienia i Boże błogosławieństwo dla Lubomira.

 

Wtorek – 23 kwietnia 2019

GODZINA

INTENCJE

700

1. Za + Reginę Rybarczyk (greg.)

2. O łaskę nawrócenia, uzdrowienia i uwolnienia od skutków działania zła na życie zawodowe Łukasza.

3. Za wstawiennictwem Matki Najświętszej i św. Józefa o uwolnienie od skutków działania zła w rodzinie Barbary i Józefa.

4. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anny i Janusza Dubejko.

1830

1. Za + Mariusza.

2. Za ++ rodziców Jadwigę i Wojciecha Kmieć oraz ++ Ludwika i Józefa.

3. Z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej Góreckiej dla Wojciecha w dniu urodzin.

 

Środa – 24 kwietnia 2019

GODZINA

INTENCJE

700

1. O łaskę nawrócenia, uzdrowienia i uwolnienie od skutków działań zła na życie zawodowe Łukasza.

2. Za wstawiennictwem Matki Najświętszej i św. Józefa o uwolnienie od skutków działania zła w rodzinie Barbary i Józefa.

1830

1. W intencji próśb i podziękowań przedstawionych w nowennie.

2. O łaskę uzdrowienia dla wnuczki Antosi i uświęcenie mojej rodziny oraz z prośbą o opiekę Matki Bożej Góreckiej.

3. Za + Reginę Rybarczyk (greg.)

 

Czwartek – 25 kwietnia 2019

GODZINA

INTENCJE

700

1. O łaskę nawrócenia, uzdrowienia i uwolnienia od skutków działań zła na życie zawodowe Łukasza.

2. O zdrowie i znalezienie pracy dla syna Mirosława.

1830

1. Za + Reginę Rybarczyk (greg.)

2. Za wstawiennictwem Matki Najświętszej i św. Józefa o uwolnienie od skutków działania zła w rodzinie Barbary i Józefa.

 

Piątek – 26 kwietnia 2019

GODZINA

INTENCJE

700

1. O łaskę nawrócenia, uzdrowienia i uwolnienia od skutków działań zła na życie zawodowe Łukasza.

2. Za + Władysławę Gruba.

1830

1. Za ++ polecanych w wypominkach.

2. Za + Reginę Rybarczyk (greg.)

 

Sobota – 27 kwietnia 2019

GODZINA

INTENCJE

700

1. Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.

2. Za + Reginę Rybarczyk (greg.)

3. O łaskę nawrócenia, uzdrowienia i uwolnienia od skutków działań zła na życie zawodowe Łukasza.

4. Za wstawiennictwem Matki Najświętszej i św. Józefa o uwolnienie od skutków działania zła w rodzinie Barbary i Józefa.

1600

Z podziękowaniem Matce Bożej Góreckiej i Sercu Jezusowemu za przeżyte 50 lat małżeństwa Krystyny i Leona oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Góreckiej dla dzieci, wnuków, prawnuków oraz za ++ rodziców z obojga stron.

1700

Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej Góreckiej dla Ewy i Andrzeja Łukaszczyk z okazji 25 rocznicy ślubu.

1830

1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej Góreckiej oraz potrzebne łaski w 26 rocznicę ślubu.

2. Za ++ Marię Sawicką i jej męża Jana.

3. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla s. Barbary Krzemińskiej.

4. Za ++ Ryszarda, rodziców i rodzeństwo.

 

II Niedziela Wielkanocna Miłosierdzia Bożego – 28 kwietnia 2019

GODZINA

INTENCJE

800

1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Góreckiej dla rodziny Konek.

2. Za ++ Zytę, rodziców i rodzeństwo.

3. W intencji pielgrzymów z Jawora.

1000

1. Za parafian.

2. Z podziękowaniem Matce Bożej Góreckiej i z prośbą o dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo dla Barbary i Dariusza w 30 rocznicę ślubu.

3. Za + Reginę Rybarczyk (greg.)

4. W intencji występujących i pomagających w Misterium Męki Pańskiej.

1200

1. Za ++ Tadeusza Adamczewskiego w 39 rocznicę śmierci oraz jego żonę Stanisławę i syna Leszka.

2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Góreckiej dla Józefa i Ludwiki w 60 rocznicę ślubu oraz 85 rocznicę urodzin Ludwiki.

1500

1. W intencji ofiarodawców wspierających wszystkie dzieła w Sanktuarium Góreckim.

2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla rodzin Ślęzaków, Mrotek, Olszewskich, Pilarskich oraz o łaskę nieba dla zmarłych z tych rodzin.

1830

1. O potrzebne łaski ze źródła Bożego Miłosierdzia dla całej rodziny.

2. Za ++ Teresę Pasternacką w rocznicę śmierci oraz Piotra, Jana i Alicję.