22 – 28 marca 2021

Poniedziałek – 22 marca 2021

GODZINA

INTENCJE

 700

1. Za ††z rodziny Skorowskich; Paulinę, Feliksa, Antoniego, Stanisława, Kazimierza, Leokadię, Czesława i za ††z rodziny Gorczyńskich: Paulinę i Józefa oraz Janinę Skorowską.

2. O wypełnienie się woli Bożej w małżeństwie Aleksandry i Krzysztofa, o światło Ducha Świętego i Boże prowadzenie.

3. Za wstawiennictwem Matki Bożej Góreckiej o nawrócenie, dary Ducha Świętego, zdrowie i Bożą opiekę dla Łukasza.

4. W intencji Agnieszki Pietrzko o opiekę Matki Bożej Góreckiej, Dary Ducha Świętego i zdrowie.

1830

1. Za †Mariannę Florkowską (greg.)

2. Za †Jerzego Wiese (greg.)

3. Za †Józefa Modraka z okazji imienin.

4. Za ††Stefanię Stepa w rocznicę śmierci i jej syna Marka.

5. Za ††Annę Ratajczak oraz s. Benignę Serafitkę.

   

Wtorek – 23 marca 2021

GODZINA

INTENCJE

 700

1. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

2. Za ††z rodziny Skorowskich; Paulinę, Feliksa, Antoniego, Stanisława, Kazimierza, Leokadię, Czesława i za ††z rodziny Gorczyńskich: Paulinę i Józefa oraz Janinę Skorowską.

3. Za wstawiennictwem Matki Bożej Góreckiej o przebaczenie grzechów i Boże błogosławieństwo na dalsze lata dla rodziny Małgorzaty i Tadeusza.

4. Za ††dziadków Bronisława i Longinę oraz Klarę i Wincentego o dar Nieba.

1830

1. Za †Mariannę Florkowską (greg.)

2. Za †Jerzego Wiese (greg.)

3. Za ††rodziców Adolfa i Feliksę Duda.

4. Za ††Janinę, Bolesława i ††z rodziny Barabasz.

5. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej Góreckiej dla Danuty z okazji 82 rocznicy urodzin.

 

Środa – 24 marca 2021

GODZINA

INTENCJE

700

1. Za ††Mariannę i Gerarda Wollschläger, Marię i Józefa Wollschläger.

2. O obfitość łask Bożych na dalsze lata życia w dniu kolejnych urodzin żony Beaty.

3. Za ††z rodziny Skorowskich; Paulinę, Feliksa, Antoniego, Stanisława, Kazimierza, Leokadię, Czesława i za ††z rodziny Gorczyńskich: Paulinę i Józefa oraz Janinę Skorowską.

4. Za wstawiennictwem Matki Bożej Góreckiej w intencji rehabilitacji i pełnego wyzdrowienia Henryki z choroby Guillaina - Barrego.

5. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Św. dla Natalii z okazji urodzin.

1830

1. W intencji próśb i podziękowań przedstawionych w nowennie.

2. Za †Mariannę Florkowską (greg.)

3. Za †Michała Muszyńskiego (int. od rodziców i siostry).

4. Za †Jerzego Wiese (greg.)

5. Z podziękowaniem za dar życia Tomaszka oraz Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

Czwartek – 25 marca 2021 (Urocz. Zwiastowania Pańskiego)

GODZINA

INTENCJE

700

1. Za ††z rodziny Skorowskich; Paulinę, Feliksa, Antoniego, Stanisława, Kazimierza, Leokadię, Czesława i za ††z rodziny Gorczyńskich: Paulinę i Józefa oraz Janinę Skorowską.

2. Za ††Rafała Sielickiego, Wandę Biernat i wszystkich ††z naszych rodzin.

3. Z podziękowaniem Panu Bogu za 60 lat pożycia małżeńskiego i opiekę nad dziećmi i wnukami.

4. D Bożego Miłosierdzia o potrzebne łaski i uwolnienie dla ks. Sławka.

1000

1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Góreckiej i wszelkie potrzebne łaski dla Adama.

2. O zdrowie i potrzebne łaski dla Mirona Zyzaka.

1830

1. Za †Mariannę Florkowską (greg.)

2. Za †Jerzego Wiese (greg.)

3. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej Góreckiej dla rodziny.

4. W intencji Renaty o Boże błogosławieństwo i zdrowie w życiu i w pracy.

 

Piątek – 26 marca 2021

GODZINA

INTENCJE

700

1. Za †Jakuba Maja.

2. O zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Heleny, Ewy i Roberta Kurzeja.

3. Za †Marlenę Horowską.

4. Za wstawiennictwem Matki Bożej Góreckiej w intencji rehabilitacji i pełnego wyzdrowienia Henryki z choroby Guillaina - Barrego.

5. Za †Kazimierza Gnyla z okazji imienin i urodzin.

1830

1. Za ††polecanych w wypominkach.

2. Za †Mariannę Florkowską (greg.)

3. Za †Jerzego Wiese (greg.)

4. Za †Włodzimierza z okazji urodzin.

5. Do Matki Bożej Góreckiej i przez Najświętszą Krew Pana Jezusa przelana na krzyżu o uzdrowienie małżeństwa Moniki i Zbigniewa.

 

Sobota – 27 marca 2021

GODZINA

INTENCJE

700

1. Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.

2. O dar Nieba dla ††Marii i Adama Piestrak.

3. Za †Bernarda Pruskiego w rocznicę śmierci o łaskę przebaczenia grzechów i wieczne zbawienie.

4. Za wstawiennictwem Matki Bożej Góreckiej w intencji rehabilitacji i pełnego wyzdrowienia Henryki z choroby Guillaina - Barrego.

5. Za †Karola Tomalskiego o dar nieba.

1830

1. Za †Mariannę Florkowską (greg.)

2. Za †Jerzego Wiese (greg.)

3. Za †Anielę Adamowską w rocznicę śmierci oraz ††z rodziny Adamowskich i Wysockich.

4. Za †Monikię Jabłońską w 30 rocznicę śmierci.

5. Za ††Józefa Kardysa, rodziców Stanisława i Konstancję Kordys, Ludwikę i Ambrożego Rzechtalskich, siostrę Urszulę, Jerzego Tarapackiego oraz Irenę i Henryka Mazur.

 

Niedziela Palmowa – 28 marca 2021

GODZINA

INTENCJE

800

1. Za ††Juliana Korpal w rocznicę śmierci, Wacława, Krystynę, Jana, Alojzego Łosoś, Annę i Franciszka Plewa oraz ich ††rodziców.

2. Za †syna Marka Drożdżak w 2 rocznicę śmierci.

3. Za ††Józefa Kierszkowskiego urodzonego w tej Parafii, za ojca Mieczysława i całą rodzinę Kierszkowskich.

1000

1. Za Parafian.

2. Za †Ewę.

3. Za ††Antoniego Ciepłuch (int. od wnuka Pawła z Olą).

1200

1. Za †Mariannę Florkowską (greg.)

2. Za †żonę Renatę i ††rodziców z obojga stron.

3. Z okazji 70 urodzin Henryka, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo.

1500

Za ††ks. Jana Górnego, jego brata Pawła, Helenkę i Mieczysława Górnych oraz ††z rodziny Górnych i Cielebąków.

1830

1. W intencji ofiarodawców wspierających wszystkie dzieła w Sanktuarium Góreckim.

2. Za †Jerzego Wiese (greg.)