22 - 28 listopada 2021

Poniedziałek – 22 listopada 2021

GODZINA

INTENCJE

 700

 1. Za + Władysława Jarosza (greg.)
 2. Za + Bronisławę Tomasz (greg.).
 3. O błogosławieństwo Boże w rodzinie.
 4. W intencji syna Henryka, wnuka Mariusza o ułożenie swojego życia i błogosławieństwo w dalszym życiu.
 5. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

1830

 1. Za + Cecylię, Pawła, Edmunda, Czesławę, Władysława i Wiktorię.
 2. Za + Cecylię Tomasz z okazji imienin.
 3. Za + Czesławę Jędruszko (greg.).
 4. W intencji syna Michała i wnuczki Hani o zdrowie i łaski Boże.
 5. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Góreckiej o cud poczęcia w małżeństwie Michaliny i Michała.

 

Wtorek – 23 listopada 2021 

GODZINA

INTENCJE

 700

 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 2. Za + Władysława Jarosza (greg.)
 3. Za + Bronisławę Tomasz (greg.).
 4. Z okazji 50 rocznicy urodzin dla syna Pawła i synowej Lucyny Bzik o zdrowie i błogosławieństwo Boże na dalsze lata życia (int. od mamy Henryki z córką Barbarą, mężem i dziećmi).
 5. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Góreckiej o cud poczęcia w małżeństwie Michaliny i Michała.

1830

 1. Za ++ Franciszka Tucholskiego w rocznicę śmierci i żonę Władysławę.
 2. Za + Czesławę Jędruszko (greg.).
 3. Za + Gabrielę Mrozińską w dniu urodzin oraz ++ z rodziny.
 4. Za + Józefa Długosz (int. od żony Wiesławy).
 5. O łaskę dobrych i wierzących małżonków dla Beaty i Mariusza.

 

Środa – 24 listopada 2021 

GODZINA

INTENCJE

700

 1. Za + Władysława Jarosza (greg.)
 2. Za + Bronisławę Tomasz (greg.).
 3. O szczęśliwą śmierć dla Janiny.
 4. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Góreckiej dla Kamilii i Krzysztofa w 10 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.
 5. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

1830

 1. W intencji próśb i podziękowań przedstawionych w nowennie.
 2. Za ++ Jerzego Gajewskiego, Antoniego i Krzysztofa Cybulskich, Franciszka i Joannę Ciepłuch oraz Cecylię Biniak.
 3. Za + Czesławę Jędruszko (greg.).
 4. Za + męża Józefa Pająk w 25 rocznicę śmierci.
 5. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Góreckiej o cud poczęcia w małżeństwie Michaliny i Michała.

 

Czwartek - 25 listopada 2021

GODZINA

INTENCJE

700

 1. Za + Władysława Jarosza (greg.)
 2. Za + Grażynę Barke.
 3. Za ++ Jadwigę, Józefa Starzyczny, syna Andrzeja, Magdalenę, Franciszka Wyleżoł, syna Leona oraz ++ z rodzin Starzyczny-Wyleżoł.
 4. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 5. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Góreckiej o cud poczęcia w małżeństwie Michaliny i Michała.

1830

 1. Za + Czesławę Jędruszko (greg.).
 2. Za + Bronisławę Tomasz (greg.).
 3. Do Matki Bożej Góreckiej z prośbą o nawrócenie córki Dominiki.
 4. O zdrowie w rodzinie, Boże błogosławieństwo i zgodę w rodzinie Doroty i Edwarda oraz o potrzebne łaski dla dzieci i wnuków.
 5. O łaskę nawrócenia i uratowania małżeństwa Pawła i Anity.

 

Piątek – 26 listopada 2021

GODZINA

INTENCJE

700

 1. Za + Władysława Jarosza (greg.)
 2. Do Matki Bożej Góreckiej z prośbą o nawrócenie siostry Dominiki.
 3. Z podziękowaniem Panu Bogu za opiekę nad rodziną Stempniewicz, z prośbą o zdrowie, Opatrzność Bożą i dary Ducha Św. dla Michaliny i Kazimierza oraz całej rodziny.
 4. Za wstawiennictwem Matki Bożej Góreckiej w intencji uzdrowienia z choroby dla Klaudii.
 5. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

1830

 1. Za ++ polecanych w wypominkach.
 2. Za + Czesławę Jędruszko (greg.).
 3. Za + Bronisławę Tomasz (greg.).
 4. Za ++ Bronisławę, Marię, Jana Zahwert oraz Bronisławę i Henryka Miler.
 5. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Góreckiej o cud poczęcia w małżeństwie Michaliny i Michała.


Sobota – 27 listopada 2021

GODZINA

INTENCJE

700

 1. Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.
 2. Za + Władysława Jarosza (greg.)
 3. Za + Bronisławę Tomasz (greg.).
 4. Dziękczynno – błagalna za rodziny Nowickich, Wawrzyniaków i Zamaro.
 5. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

1400

 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą Bożą opiekę i Matki Najświętszej dla Gabrieli i Tadeusza z okazji 50 rocznicy pożycia małżeńskiego oraz potrzebne łaski dla całej rodziny.

1830

 1. Za ++ Łucję w dniu urodzin, męża Stanisława Kotarak oraz ++ z rodzin Kotaraków, Piszczków i Michalskich.
 2. Kamila Mrotek
 3. Za + Czesławę Jędruszko (greg.).
 4. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Góreckiej dla Klaudii w dniu 22 urodzin oraz o potrzebne łaski dla niej, całej rodziny i znajomych.
 5. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Góreckiej o cud poczęcia w małżeństwie Michaliny i Michała.

 

I Niedziela Adwentu - 28 listopada 2021 

GODZINA

INTENCJE

800

 1. O dar życia wiecznego dla + Wacława Łosoś w rocznicę śmierci oraz za + żonę Krystynę.
 2. Za ++ Wandę Łuczyk w rocznicę śmierci, męża Franciszka, Łucjana Gackę oraz ++ z rodziny.
 3. Za + Czesławę Jędruszko (greg.).

1000

 1. Za parafian.
 2. Za ++ Bronisława, Stefana, Hieronima i Józefa Fąs.
 3. Za ++ Andrzeja i Alfonsa Wiśniewskich, Annę i Antoniego Mrotków oraz wszystkich ++ z obojga stron.

1200

 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej Góreckiej dla Łukasza z okazji urodzin.
 2. Za + Mariana Ciepłuch w rocznicę śmierci.
 3. O wieczne zbawienie dla Eugeniusza i Krystyny Błaszkiewicz.
 4. Z okazji 1 urodzin Janka, o błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej Góreckiej dla niego i całej rodziny.

1500

 1. W intencji ofiarodawców wspierających wszystkie dzieła w Sanktuarium góreckim.
 2. Za + Emilię Mrotek.
 3. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Góreckiej o cud poczęcia w małżeństwie Michaliny i Michała

1830

 1. Za + Władysława Jarosza (greg.)
 2. Za + Bronisławę Tomasz (greg.).