Zamawianie intencji

Krótki przewodnik po intencjach Mszalnych zamawianych w Górce Klasztornej

Formularz do pobrania tutaj: doc pdf

 Jakie są rodzaje intencji mszalnych?

W naszym Sanktuarium można zamówić następujące rodzaje intencji:

 •  jednorazowa - kapłan odprawia jedną Mszę św. w danej intencji; można wybrać konkretny termin (dzień i godzinę) odprawienia Mszy św.

 •   zbiorowa - jeden kapłan odprawia jedną Mszę św., składając ją w kilku intencjach; taką Mszę odprawiamy w każdą środę o godz. 18.00, kiedy przedstawiamy prośby i podziękowania na Nowennie do Matki Bożej oraz w piątek o godz. 18.00, kiedy modlimy się za zmarłych.

 •  gregoriańska - intencja za jedną zmarłą osobę; intencję taką odprawia się codziennie przez 30 kolejnych dni

 •   pilna - gdy zależy nam na konkretnym, bardzo szybkim terminie jej odprawienia, a wszystkie godziny Mszy są już zajęte. Można zamówić taką intencję odprawioną przez jednego z księży (np. prośba o zdrowie, o szczęśliwą operację...). Nie ma jednak możliwości uczestniczenia w niej ani ustalenia godziny jej odprawienia

 •   bezterminowa - bez wskazania konkretnego terminu, odprawiana jest ona w pierwszym możliwym wolnym terminie.

 •   terminowa, ale... gdy zależy nam na konkretnej intencji, jednej lub wielu a wszystkie najbliższe terminy są już zajęte. Wtedy, może być taka intencja (lub intencje) odprawiona wcześniej przez naszego misjonarza pracującego na misjach lub kapłana w innym klasztorze. Oczywiście wszystko to za zgodą zamawiającej osoby. My powiadamiamy gdzie i o której godzinie będzie odprawiona w innym miejscu. Dobrze jest, kiedy łączycie się wtedy duchowo uczestnicząc we Mszy św. w swoim kościele parafialnym.

 •  wieczyste – Gdyby ktoś chciał(a) zostać włączony do Misyjnego Związku Mszalnego i wpisany do Księgi Mszy Świętych Wieczystych odprawianych w każdą sobotę. Prosimy tutaj o bezpośredni kontakt z naszym Domem Prowincjalnym; ul. Małoszyńska 27, 61-176 Poznań 47, skr poczt. 43. Tel. 61-8620302

  Po co zamawiać Mszę świętą?

  W Kościele istnieje bardzo wielka różnorodność nabożeństw i modlitw. Każde z nich ustępuje jednak co do wartości Mszy świętej. W Eucharystii bowiem uobecnia się jedyna ofiara Chrystusa - Jezus umiera za nas, spłacając dług naszych grzechów, i przywraca nam nowe życie. Jest to więc źródło, z którego wypływają wszystkie łaski.

  Ofiarowanie Mszy świętej w jakiejś intencji to bez wątpienia największy dar duchowy, jakim możemy kogokolwiek obdarzyć.

  Za kogo i o co można się modlić w intencji mszalnej?

page1image20808

Ofiara Chrystusa dotyka każdego człowieka. Intencją mszalną można więc objąć żywych - naszych bliskich, przyjaciół, kapłanów, z okazji urodzin, jubileuszy czy ważnych wydarzeń w ich życiu.

Możemy się także modlić za naszych zmarłych - aby jak najszybciej mogli uczestniczyć w chwale nieba.

Możemy się modlić także w intencjach ogólnych - za Kościół, o powołania, za Ojczyznę, o pokój, za wszystkie rodziny, o uchronienie od klęsk, o urodzaje, z podziękowaniem za zebrane plony, za miniony rok...

Jak zamówić intencję mszalną?

Intencje mszalne można zamawiać:
- w kancelarii parafialnej w godzinach otwarcia
- w zakrystii - codziennie przed i po każdej Mszy świętej - przez internet - gk@msf.opoka.org.pl
- telefonicznie – 67 2860848 wew. 206


Jakie są dostępne terminy odprawiania Mszy św.?

Dostępność terminów zależy od pory roku. Najtrudniej o wolne terminy w Wielkim Poście i w dniach popularnych imienin. Często można zamówić Mszę św. jeszcze w tym samym tygodniu. Można też zamawiać Msze z większym wyprzedzeniem - do pół roku.

Ile to "kosztuje"?

Przy zamawianiu intencji składana jest ofiara pieniężna. Przeznaczona jest ona na utrzymanie kościoła i osób w nim posługujących, w szczególności kapłana odprawiającego zamawianą Mszę. Ofiara pieniężna nie jest opłatą za Mszę - kapłan odprawia Mszę św. niezależnie od tej ofiary. Jej wysokość zależy od woli i możliwości zamawiającego intencję - zgodnie z tradycją powinna być to co najmniej taka suma, która pozwoli na utrzymanie kapłana przez jeden dzień.

Czy można zarezerwować termin odprawienia Mszy św.?

Tak. Rezerwację taką należy jednak potwierdzić najpóźniej na 7 dni przed jego upływem - później rezerwacja zostanie anulowana. 

OGŁOSZENIE:

W związku z Uchwałą nr 15/370/2015 wydaną przez Konferencję Episkopatu Polski w dn. 6 października 2015, zmieniamy formułę intencji Mszy: „O Boże błogosławieństwo i łaskę nawrócenia w rodzinie”.

Formularz do pobrania tutaj: doc pdf